Mediala möten

Mediala möten samt Husundersökningar

Vid en privat sittning/reading ligger fokus på att i första hand skapa en möjlig öppning för andevärldens energi alternativt ett mer vägledande möte för dig själv. Vid mötet kan du ta med ett foto eller en tillhörighet från den person du önskar komma i kontakt med. Tyvärr kan mediumet/jag inte förbeställa en bestämd person innan mötet men oftast blir resultatet som önskat.

Som den mer vägledande informationen kring dig själv använder jag nummerologi och psykometri, ibland kort. Vill dock betona att jag EJ spår någon, då jag inte själv tror att detta är möjligt p g a att våra handlingar och tankar ständigt styr vår tillvaro.

Jag vill endast veta ditt förnamn innan mötet. Under en privat reading tar jag i första hand emot i Haga i butiken Regnbågen alternativ om tid och möjlighet finns i mitt hem i torslanda. Vill du boka en Homeopatikonsultation önskar jag att ni gör detta separat  om problemet varit långvarigt och besvärande, meddela mig vid bokning tack. Jag arbetar i första hand veckodagar dagtid men även vissa Lördagar.tunnelfuzz

Min uppfattning är att en vilja till helande och medvetande finns hos andevärlden för att vi skall förstå att ingen separation har skett såsom vi upplever den, om vi behöver det. Även om Mediumet under mötet inte förstår ett helt sammanhang av alla förnimmelser, brukar de flesta klienter efter en stund förstå vem/vilka den andliga energin tillhör.

När energin presenteras ges även utrymme för information som rör dig som sitter men observera alltid att andevärlden kan eller vill EJ styra vilka val vi ska göra i livet, lika lite som dom kunde när dom levde med oss. Det är alltid upp till varje person att ta ansvar för sitt liv.

Vid vårt möte finns oftast Calibreathmaskinen på plats. Denna apparat innehåller eteriska oljor fr ett träd i Japan. Det finns en mängd medicinska effekter av att andas in dessa oljor samt frekvenser, bl a balanserar den båda våra hjärnhalvor, ger en avstressande effekt, bättre sömn, mindre muskelspänningar mm. Det går att läsa mer info om alla dess effekter på nätet, sök då under namnet ” Calibreath”.

Medialt Gruppmöte

Är ni en grupp med ca 6-10 personer kan ni boka in ett gruppmöte.

Detta sker oftast bok_fuzzpå Lindholmen i Göteborg men jag reser också hem till er eller annan plats om så önskas. Jag arbetar främst veckodagar.

En vägledd meditation som start på det tillfället är ofta önskvärt. Energimässig kommunikation går till på precis samma sätt som vid ett gruppmöte. Tiden blir dock kortare och kanske inte lika privat p g a publik.

Psykometri och Nummerologi kan vara en rolig sak att titta på som en kompass för de möjligheter som kan finnas och uppstå i våra liv. Ordet psykometri kan lättast översättas som en “mätning eller avläsning av själen”. Detta ord myntades av de gamla grekerna som ansåg att själens tillstånd var viktig för den personliga utvecklingen samt för en god hälsa. Vid en psykometri läsning behöver jag hålla i ett smycke eller ett ting i metall som endast du burit. Via detta smycke “läser” jag av din energi. Det kan avslöja mycket om dig som person men i vissa fall ej genomförbart, möjligen p g a att du/ni har en stark integritet, då får man acceptera att informationen inte är åtkomlig.

Varför ett smycke används är för att metall är en stark energibärare. Vill här betonar att vid dessa tillfällen uppstår informationen genom mig och inte ifrån mig.

 Husundersökning & energirensning

Vid en medial husundersökning och rening, känner jag in vad/vem som kan vara den störande aktiviteten och osynliga närvaron i huset.

Om det behövs ett hjälparbete med en så kallad jordbunden ande utför jag detta på plats med de boende närvarande. Information om vad och vem som påverkar den andliga aktiviteten samt på vilket sätt detta har yttrat sig kan ni få veta under arbetets gång.hotel_fuzz

Det finns ibland många orsaker till en obalanserad energi i ett hem. Jordstrålnings energier kan ibland påverka. Gamla energi minnen kan även de påverka och måste särskiljas från en andlig aktivitet. Jag vill här betona vikten av ansvar vi alla har om att försöka vara i så god balans som möjligt själsligen då detta kan påverka vilka energier vi kan dra med oss hem. Oftast är andlig aktivitet förknippat med en rädsla men jag vill trots allt se händelsen som något positivt. Ett helande för alla involverande och en större förståelse för dessa fenomen kan ju först ske när den andliga aktiviteten kan bli bekräftat och få hjälp med att gå vidare.

Jag har i drygt 13 år arbetat med mediala husundersökningar runt om i Sverige. Tidigt i livet upplevde jag energier på olika platser, så det föll sig naturligt i arbetet som medium att inkludera detta ämne bland uppdragen. Alla inneboende/hela familjen bör närvara vid mitt besök.

Min önskan av respekt för arbetet, samt er som uppdragsgivare är att vissa kriterier är klarlagt och förstått inför mitt besök, såsom:

Att det aktuella huset/bostaden är den enda du/ni i nutid uppfattar som störande för er tillvaro.

Att inga psykiska diagnoser finns hos uppdragsgivaren eller dess familj

Att det är tydligt för uppdragsgivaren att jag som medium tyvärr inte kan garantera innan mitt besök att all andlig aktivitet (om sådan fastställs) försvinner för gott i den aktuella bostaden.

Att husdjur, ej heller små barn närvarar då främst hundar inte bör närvara då det kan störa min koncentration.

Jag reser i mitt arbete inom Sverige så bor du ej i Göteborg, sänd gärna en förfrågan, så kanske fler arbetstillfällen kan samköras. Jag arbetar främst veckodagar.

Hjärtligt Välkomna med förfrågan!