Meditationscirklar & kurser

 

Under en kurshelg kan du få vetskap om vår andliga energikropp och på vilket sätt den fungerar. Du får prova på olika övningar som gör det lättare för dig att förstå hur energiväxlingar går till samt vad vi själva kan göra för att förstärka vår energikropp.  grupp_fuzz
Meditation som ingår i kursen är mycket bra för ditt välbefinnande vilket påverkar status i vår energikropp. Att meditera stärker också den personliga närvaron i livet, vilket underlättar för att göra mer “rätt” val i livet.
I en andlig och Medial workshop är målet att finna insikt, förståelse, ett personligt växande genom självkännedom, lärande och vetande om vår oändliga existens.

Kontakta mig om ni är en privat grupp om förslagsvis ca 6-8 personer som vill utvecklas tillsammans så kan vi samlas en helg på Lindholmen i Göteborg. Kurser går också bra att hålla i annan stad. Inga förkunskaper krävs men ett öppet sinne och intresse för ämnet vid del 1 kursen är nödvändigt.
För att deltaga på steg 1 kursen behöver du inte ha som mål att själv utvecklas till ett yrkesinriktat medium. Informationen på del 1 är dock bra och nödvändig som plattform för vidare utveckling. Del 2 är därför endast lämpad för dem som deltagit på kurs 1.
.

Kursinnehåll:Steg 1

-Andlig energi vår skapelse/andlig anatomi o fysiologi

-Intuition/vår inre GPS/kompass

-Andevärldens kommunikation

-Våra mediala kanaler/de 5 verktygen

-Vägledda Meditationer

-Övningar självständigt samt i grupp

Välkomna om frågor finns gällande kursinnehåll!

Kursinnehåll: Steg 2

Fördjupa din kontakt med ditt inre, din energi.

Vad är Mediumets roll under ett möte

Praktiska verktyg vi kan använda i vår roll som Medium

Att tala inför/arbeta medialt i en grupp

Vad/hur kan framtidens arbete som Medium se ut.

Övningar självständigt samt praktiskt i grupp

 

Kursinnehåll: del 3 Energiarbete/Ghostbusting

Vikten av rening o beskydd som det instrument ett medium är.

De olika energierna vi kan stöta på under ett medialt arbete.

Vad och hur gestaltar sig skillnader mellan de olika energierna vid ett Husbesök.

Vad är möjligt och inte från mediumets roll vid ett undersökande arbete om andlig aktivitet.

Praktiska besök och träning som ett undersökande medium.

Återträff under 1 förmiddag efter ca 1 mån fr kurstillfället för att gå igenom eventuella erfarenheter eller frågor.

 

Observera att anmälning till workshop alltid är bindande. Vid eventuella bortfall i deltagandet p g a sjukdom eller dylikt, återbetalas ej bokningsavgiften om 30% av kurspriset. Betalad avgift kan stå kvar till nästa workshop/kursdel också.

Meditationscirklar

Under varje säsong finns möjlighet att deltaga i en meditationscirkel där vi träffas en gång i månaden under ledning av mig där jag presenterar olika meditationstekniker som vi utför tillsammans. Vid varje tillfälle ges en kort föreläsning om meditationens effekt på vår fysiska hälsa samt om den intuitiva delen som stärks av meditationen. Dessa tillfällen äger rum i en lokal vid vattnet på Lindholmen i Göteborg där workshop´s inom andlighet/medialitet, föredrag inom hälsa också sker.

Hjärtligt Välkomna!


Citat: ” Det finns två sätt att bli lurad. Det ena är att tro det som inte är sant, det andra är att vägra tro på det som är sant” slut citat.  Soeren Kierkegaard ( 1813-1855 )